UNITRA CEMI

POLSKA OPTOELEKTRONIKA

UNITRA CEMI POLSKA OPTOELEKTRONIKATO JUŻ HISTORIA

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW ul.Komarowa 5, 02-675 Warszawa oferuje wyroby produkowane przez: 

 • Fabrykę Półprzewodników TEWA ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa, tel 43 -19-16, tlx 813219 tranzystory, tyrystory, diody, stabilizatory, bipolarne układy scalone analogowe i cyfrowe, układy scalone MOS/LSI, elementy optoelektroniczne oraz zakłady zamiejscowe:

1. Zakład Montażu Układów Scalonych ul. Grunwaldzka 41, 14-100 Ostróda, tel. 42-81 w. 29, tlx 0526644 bipolarne układy scalone analogowe i cyfrowe

2. Zakład Montażu Elementów Dyskretnych ul. Wojska Polskiego 40, 19-100 Mańki, tel. 2004 w. 34, tlx 853336 tranzystory

3.Zaklad Produkcji termistorów ul. Lubelska 12, 21-010 Łęczna, tel. 142, tlx 643425 termistory, elementy optoelektroniczne  

• Zakłady Przemysłu Elektronicznego KAZEL ul. Morska 33/35, 75-950 Koszalin. tel. 338-26 w. 141, tlx 0532101 tranzystory, diody 

• Zakład Elektroniczny ul. Młodzieżowa 29/37, 87-100Toruń, tel. 270-01 w. 39, tlx 055255 cyfrowe ,układy, scalone CMOS, diody przełączające, stabilizatory, diody elektroluminescencyjne, fotorezystory, elektrody EKG, mostki pełno okresowe, zasilacze do pomp jonowo - sorpcyjnych, dymomierze


Nr 1 - ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE I UKŁADY SCALONE

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników CEMI

ul. płk W. Komarowa 5, 02-675 Warszawa, tel. 43-14-31, teleks 813219 tewa pl

Nr 2 - CERAMICZNE PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE

Zakłady Ceramiki Radiowej CERAD

i Zakład Doświadczalno-Badawczy Ceramiki Elektronicznej

ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa, tel. 43-94-51, teleks 813402 cerad pl

Nr 3 - KONDENSATORY ELEKTROLITYCZNE

Fabryka Podzespołów Rśdiowych ELWA

ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa, tel. 43-00-21, teleks 813477 elwa pl

Nr 4 - GENERATORY KWARCOWE, FILTRY KWARCOWE RADIOKOMUNIKACYJNE

I TELETECHNICZNE, REZONATORY KWARCOWE

Zakłady Podzespołów Radiowych OMIG

ul. Stępińska 22/30, 00-957 Warszawa, tel. 41-00-31, teleks 813527 omig pl

Nr 5 - WYROBY FERRYTOWE I PODZESPOŁY INDUKCYJNE

Zakład Materiałów Magnetycznych POLFER

ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, tel. 38-12-21, teleks 813508 magn pl

Nr 6 - KONTAKTRONY, PRZEŁĄCZNIKI, PRÓŻNIOWE KOMORY GASZENIOWE.

WIDIKONY, MIKROUKŁADY HYBRYDOWE CIENKOWARSTWOWE,

WSKAŹNIKI CIEKŁOKRYSTALICZNE

Centrum Naukowo-Produkcy.ne Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych DOLAM

Al. Krakowska 56/78, 50-425 Wrocław, tel. 44-50-41, teleks 0712207 lam pl

Nr 7 - LAMPY NADAWCZE I PRZEMYSŁOWE GENERACYJNE, PÓŁPRZEWODNIKOWE

PRZYRZĄDY MOCY

Zakłady Elektronowe LAMINA

ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, tel. 56-70-61, teleks 813383 lamin pl

Nr 8 - KONDENSATORY TWORZYWOWE I TWORZYWOWO-PAPIEROWE,

TELEWIZYJNE POWIELACZE NAPIĘCIA

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX

ul. Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno, tel. 29-91, teleks 83628 mxk pl

Nr 9 - MIKROUKŁADY HYBRYDOWE GRUBOWARSTWOWE, REZYSTORY ZMIENNE,

REZYSTORY STAŁE, KONDENSATORY STAŁE

Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów TELPOD

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, tel. 66-95-22, teleks 0325354 i 0322451 kze pl

Nr 10 - ELEMENTY INDUKCYJNE  MAGNETGWODACH Z BLACH

I TAŚM FERROMAGNETYCZNYCH

Zakłady Transformatorów Radiowych ZATRA

ul. Sobieskiego 71, 96-100 Skierniewice, tel. 34-01, teleks 886125 zatra pl

Nr 11 - ŁĄCZNIKI, KONDENSATORY OBROTOWE STROJENIOWE POWIETRZNE,

ZŁĄCZA WIELOSTYKOWE

Zakłady Radiowe ELTRA

ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz, tel. 852 kier., 272 automat., teleks 0562831 zr pl

Nr 12 - ZESTAWY GŁOŚNIKOWE. PRZETWORNIKI ELEKTROAKUSTYCZNE

Zakłady Wytwórcze Głośników TONSIL

ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września, tel. 610-76, teleks 0412759 tons pl

Nr 13 - ZŁĄCZA ELEKTROAKUSTYCZNE, PRZEŁĄCZNIKI BŁYSKAWICZNE I OBROTOWE

Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITECH

Zakład Elementów Stykowych

ul. Sobieskiego 11, 83-140 Gniew, tel. 251, teleks 0512237 zes pl

Nr 14 - PODSTAWKI LAMPOWE, ANTENY TELESKOPOWE I PRĘTOWE, KOŃCÓWKI

LUTOWNICZE, ZŁĄCZA WSPÓŁOSIOWE w.cz.. ZŁĄCZA DO WYPOSAŻEŃ

URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH

Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne UNITECH

Zakład Zespołów Elektronicznych

ul. Świdwińska 21, 78-200 Białogard, tel. 24-31, teleks 0532463 zze pl


              


 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników , powstałe w 1970 r. było jedynym producentem półprzewodników w kraju. Fabryka w Warszawie znajdująca się przy ulicy płk. Władimira Komarowa 5 [obecnie ul. Wołoska] zajmowała sie między innymi produkcją mikroprocesorów. Dyrektorem był Stanisław Gondek a z-cą Stanisław Golędzinowski. UNITRA CEMI zatrudniało ok 7000 wykwalifikowanych osób. W latach siedemdziesiątych nastąpił w Polsce szybki rozwój elektroniki, oparty w dużym stopniu na rozbudowie bazy podzespołów elektronicznych. Uruchomiono dwie linie produkcyjne układów scalonych bipolarnych na licencji japońskiej i francuskiej, linię przyrządów dyskretnych na licencji RCA, dwie linie pilotowe do prac badawczo - rozwojowych, linię układów scalonych MOS (opracowania własne) oraz linię przyrządów optoelektronicznych również w oparciu o opracowania własne. Szczególne znaczenie dla rozwoju elektroniki miało uruchomienie w NPCP CEMI linii produkcyjnej układów scalonych MOS - LSI i rozpoczęcie produkcji dwóch pierwszych układów klasy LSI, tj. kalkulatora 8 - funkcyjnego MC 14007 i zegara cyfrowego MCX 1201. Dzięki tej inwestycji polska mikroelektronika w 1978 roku znalazła się w czołówce wśród krajów demokracji ludowej tuż po ZSRR. Dystans technologiczny w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów zachodnich oceniany był na 5 - 6 lat. W roku 1978 istniały realne szanse te na dalszy rozwój tej dziedziny gospodarki i niedopuszczenie do zwiększenia się luki technologicznej, niestety szansy te nie zostały wykorzystane. Podejmowane w latach 1978 - 80 próby kontynuacji rozwoju produkcji układów scalonych LSI na podstawie własnych opracowań zostały zastopowane, a kryzys lat 1980 - 1982 spowodował dalszy regres. Opóźnienie do światowej czołówki zwiększało się z roku na rok, a w miarę upływu czasu wyprzedzały nas również kolejne kraje bloku wschodniego, najpierw NRD w 1980, następnie Czechosłowacja w 1982 i wreszcie Bułgaria w 1984 roku. Wizyta gen. W. Jaruzelskiego i podjęte decyzje stwarzały nadzieję, że po 6 - letniej stagnacji powstanie możliwość rozwoju polskiej mikroelektroniki. Niestety, z wielu przyczyn, wśród których na pierwsze miejsce wybija się niepewne i niekonsekwentne finansowanie, podjęte inwestycje uległy zahamowaniu. Z olbrzymimi problemami i znacznymi opóźnieniami udało się zrealizować zaledwie dwa elementy programu rozwoju mikroelektroniki w CEMI: linię technologiczną PMOS o teoretycznych możliwościach przerobu 50 000 płytek 4'' rocznie oraz linię montażu układów scalonych w obudowach DIL 16 - DIL 40 o teoretycznych możliwościach przerobu 11 000 000 układów rocznie. Niestety, ze względu na znaczne opóźnienie innych elementów programu, możliwości tych linii wykorzystane były w zaledwie 20 - 30 %, zwiększenie stopnia ich wykorzystania przez wprowadzenie nowych technologii lub rodzin układów scalonych było niezmiernie trudne ze względu na wstrzymanie wszelkich inwestycji, jak również w pewnym stopniu brak nowych opracowań do wdrożenia . Na początku lat 80 , konkretnie 1982 roku CEMI rozpoczęło produkcję mikroprocesora MCY 7880, który był klonem Intela 8080. Sukces MCY 7880 stał się powodem rozwijania CEMI w kierunku mikroprocesorów, ale nie tylko. Założenia z roku 1986 mówiły m.in., że do 1990 roku będzie seryjnie produkowana rodzina procesorów kompatybilnych z rodziną Intela oraz pamięci dynamiczne i stałe do 16 kilobitów. Trudności finansowe CEMI zaczęły się w roku 1984, kiedy to z tej przyczyny pracę straciło ok. 2000 osób. Ostatecznie CEMI zbankrutowało w roku 1990, zostawiając polski rynek mikroelektroniczny zagranicznym firmom.


Zamieszczone zdjęcia mojego autorstwa i użytkowników serwisów internetowych za ich zgodą . Zdjęcia mogą być kopiowane , przechowywane na dyskach do użytku prywatnego , zdjęcia nie mogą służyć celom zarobkowym , handlowym i wykorzystywane w serwisach aukcyjnych.