UNITRA CEMI

POLSKA OPTOELEKTRONIKA

Fotorezystor

Fotoopornik , fotorezystor jest to element półprzewodnikowy, którego opór (a tym samym i przewodność) zależna od oświetlenia a nie zależy od kierunku przepływu prądu. Najczęściej fotoopornik stanowi warstwa półprzewodnika (siarczku kadmu CdS lub ołowiu PbS, selenu, germanu domieszkowanego złotem lub miedzią) naniesiona w postaci ścieżek na płytkę izolacyjna i umieszczonej w przezroczystej plastikowej obudowie i od spodu zalany żywicą epoksydową lub metalowej z oknem na górze. Zjawiskiem powodującym zmianę oporu elektrycznego fotoopornika w zależności od oświetlenia jest zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, a ponieważ liczba wytwarzanych w tym zjawisku par swobodnych nośników ładunku jest proporcjonalna (przynajmniej w pewnym przedziale wartości) do liczby padających fotonów, to oczekujemy, że przewodność fotoopornika będzie proporcjonalna do oświetlenia. Zaleta fotooporników jest prosta konstrukcja, łatwość stosowania w różnych układach pomiarowych i szeroki zakres czułości widmowej. Podstawowa wada jest silna zależność przewodności od temperatury i duża bezwładność.

______________________________________________________________________________

RPP550
______________________________________________________________________________

RPP111 RPP130 RPP550
______________________________________________________________________________

RPP130


______________________________________________________________________________

RPP111______________________________________________________________________________

RPYP63______________________________________________________________________________

RPP333______________________________________________________________________________

RPYP63W____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Awaria fotorezystora RPP130 prawdopodobną przyczyną awarii była niewielka ilość pary wodnej , lub innej substancji przewodzącej prąd elektryczny . Widzimy jak jedna z elektrod uległa rozpuszczeniu elektrolizie co spowodowało wzrost rezystancji przy oświetlonym fotorezystorze .


______________________________________________________________________________

Kolejny egzemplarz RPP130 z 1985 roku w którym napylone elektrody na półprzewodniku ulrgły degradacji , rozpuszczeniu . Fotorezystor przestał całkowiecie dzałać wymontowany z profesjonalnego urzadzenia.______________________________________________________________________________

Egzemplarz RPP130 z 1979 roku w którym napylone elektrody uległy rozpuszczeniu prawdopodobnie przez agresywne chemicznie powietrze uwiezione w obudowie . Przyczyną takich usterek może być skład chemiczny żywicy użytej do produkcji . Jako ciekawostkę dodam fotorezystor pracował w urządzeniu zasilanym 2,5V prądu stałego i oczywiście napięcie pracy fotorezystora było niższe wynikające z dzielnika napięcia.______________________________________________________________________________

Egzemplarz RPP130 z 1978 roku ______________________________________________________________________________

Serce RPP130 półprzewodnik z napylonymi elektrodami .